Tingimused

1. Üldsätted

1.1 Pure Concepts OÜ 12778986, asukoha aadress Truusa tee 4, Laeva, Tartumaa (edaspidi nimetatud "Teenuse osutaja" või "Nordic Honey") ja klient, kes vormistab Teenuse osutajale kuuluvas veebikeskkonnas www.nordichoney.com (edaspidi nimetatud E-pood) tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud Leping).

1.2 E-pood on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

1.3 Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajale. Sellisel juhul kehtivad Teenuse kasutaja suhtes Lepingu tingimused, mis kehtisid Lepingu sõlmimise ajal.

2. Intellektuaalne omand ja selle kaitse

2.1 Pure Concepts OÜ omandisse kuulub mistahes looming, sealhulgas, kuid mitte ainult E-poe sisu, tekst, graafika, logod, pildid, audio jne.

2.2 Teenuse osutajale kuuluvat loomingut ei ole ilma Teenuse kasutaja kirjaliku loata lubatud kopeerida, paljundada, edasi müüa või muul viisil kommertslikel eesmärkidel kasutada.

2.3 Igasugune E-poes oleva või Teenuse osutajale kuuluva loomingu kopeerimine, modifitseerimine, levitamine, edasisaatmine, publitseerimine, eksponeerimine on õigustamatu, vastuolus autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi õigusi kaitsvate seadustega ja toob kaasa nii kriminaal- kui tsiviilvastutuse.

3. Tooted ja tellimuse sooritamine

3.1 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.

3.2 E-poes olevad tootepildid on illustratiivse tähendusega. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.3 E-poes kuvatakse info, kas E-poes pakutavad tooted on laos olemas või mitte. Info E-poes pakutavate toodete saadavuse kohta võib tehnilistel põhjustel mitte vastata tegelikkusele.

3.4 Kui pärast tellimuse esitamist selgub, et toode ei ole saadaval ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Teenuse osutaja Teenuse kasutajaga viivitamatult ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tasutud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.5 Tellimuse sooritamiseks valib Teenuse kasutaja E-poes välja soovitud toote ning lisab selle ostukorvi, vajutades lingile „Add to cart“. Kui Teenuse kasutaja on lõpetanud toodete valimise, tuleb tellimuse esitamise jätkamiseks vajutada lehekülje üleval paremas nurgas asuva ostukorvi nupule. Seejärel avaneb ostukorvi leht ning ostu lõpule viimiseks tuleb vajutada nupule "Checkout". Avanenud lehel kohustub Teenuse kasutaja sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed ning vajutama nupule „Purchase“, millega kinnitatakse tellimus. Pärast tellimuse eest tasumist edastab Teenuse osutaja viivitamata e-kirja teel kinnituse tellimuse saamisest.

3.6 Teenuse kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõeseid andmeid.

3.7 Leping loetakse sõlmituks arvates hetkest, mil Teenuse kasutaja on tellimuse kinnitanud ja selle Teenuse osutajale edastanud (Lepingu jõustumine).

3.8 Tellimuse täitmine toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe süsteemi kaudu tellimuse ning tellimuse eest tasutud summa on laekunud Teenuse osutaja arveldusarvele.

3.9 Teenuse osutajal on õigus tellimus tühistada ja Lepingust taganeda, kui Teenuse kasutaja poolt ei ole laekunud tellimuse eest ostusummat 5 päeva jooksul.

4. Tasumisviisid, hinnad ja maksud

4.1 E-poest tellitud toodete eest on võimalik tasuda krediitkaardiga (E-poes aktsepteeritakse Visa, Maestro ja Mastercard krediitkaardiga tehtavaid makseid).

4.4 Kõik E-poes kuvatavad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.5 Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4.6 Kui Teenuse kasutaja tellib E-poest toote ning tellimus tuleb tarnida väljapoole Eestit, st tegemist on rahvusvahelise tellimusega, siis võib tellitud toote sihtpunkti jõudes lisanduda tellimuse hinnale tolli- või muud maksud. Igasuguste võimalike lisamaksude tasumise kohustus on Teenuse kasutajal.

5. Tarneviisid

5.1 Eesti Vabariigi piires toimetatakse tooted Teenuse kasutajani OSC kullerteenuse vahendusel, väljaspoole Eestit DHL Express kullerteenuse vahendusel.

6. Lepingust taganemine

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Teenuse osutaja poolset tellimuse täitmist Lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest Teenuse osutajale viivitamatult teatama, saates e-posti aadressile info@nordichoney.com teate. Teates tuleb märkida tellimuse number ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, arveldusarve number).

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani pärast Teenuse osutaja poolset tellimuse täitmist, siis jäetakse taganemisavaldus rahuldamata. Tarbija poolt Lepingust taganemine toimub vastavalt E-poe Lepingu 7. peatükile „Tarbija 14-päevane lepingust taganemisõigus”.

6.3 Lepingust taganemisel kannab Teenuse osutaja Teenuse kasutajale Lepingu alusel tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Lepingust taganemise teate kätte saamisest. Teenuse kasutaja poolt tasutud summa kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. Tarbija 14-päevane lepingust taganemisõigus

7.1 E-poes kehtib tarbijaga sõlmitud lepingutele 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil toode on Teenuse kasutajale kättetoimetatud. E-poes loetakse tarbijaks füüsilist isikut, kes on ostnud E-poest tooteid või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

7.2 Lepingust taganemiseks kohustub Teenuse kasutaja sellest Teenuse osutajale viivitamatult teatama, saates e-posti aadressile info@nordichoney.com teate. Teates tuleb märkida tellimuse number ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, arveldusarve number).

7.3 Tarbijast Teenuse kasutaja poolt Lepingust taganemisel tuleb ostetud toode viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast Lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

7.4 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, suletud originaalpakendis ja kasutamata. Avatud pakendiga, eemaldatud etiketiga või kasutamistunnustega tooteid ei ole võimalik tagastada.

7.5 Tarbija 14-päevane lepingust taganemisõigus ei kehti ka lepingute puhul, mille esemeks on:

7.5.1 Sellise toote üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;

7.5.2 Sellise suletud pakendis toote üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.

7.6 Lepingust taganemisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast Lepingust taganemise teate saamist ja eeldusel, et Teenuse kasutaja on ostetud toote Teenuse osutajale tagastanud. Teenuse kasutaja poolt tasutud summa kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.7 Teenuse kasutaja kohustub kandma toote tagastuskulud 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele. Teenuse osutajal on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 euro ulatuses tagastavast summast maha arvestada.

7.8 Kui pärast toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta Lepingu punktis 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule või tagastatakse Teenuse kasutajale. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja

8. Isikuandmed ja nende kasutamine

8.1 Lepingu tingimustega nõustudes annab Teenuse kasutaja selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2 E-poes tellimuse esitamisel või kasutajakonto registreerimisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud ja Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja toodete pakkumiseks Teenuse kasutajale.

8.3 Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Teenuse kasutaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Teenuse osutaja sisestatud kaardiandmeid ei näe.

8.4 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse esitamisel.

8.5 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Lepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

8.6 Isikuandmeid töötleb Pure Concepts OÜ, registrikood 12778986, aadress Truusa tee 4, Laeva, 60608

8.7 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud toodete vahendamiseks Teenuse kasutajale edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

8.8 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

8.9 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

8.10 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikutele, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

8.11 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

8.12 Lepingu tingimustega nõustudes annab Teenuse kasutaja selge ja teadliku nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse ning müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil.

9. Vastutus ja erimeelsuste lahendamine

9.1 Teenuse osutaja vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel Teenuse kasutajale. Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses.

9.2 Teenuse osutaja ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

9.3 Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

9.4 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

9.5 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide E-poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

9.6 Teenuse kasutaja vastutab täielikult Lepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

9.7 Lepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ning lähtuvalt Lepingus kokkulepitust.

9.8 Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Eesti kohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

10. Muud sätted ja tingimused

10.1 Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

10.2 Nordic Honey keskkonnad ega kolmandate osapoolte saidid ei ole mõeldud meditsiinilise informatsiooni ja/või toitumis alaste nõuannete jagamiseks

10.3 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen läbi lugenud Tingimused ning nõustun nendega”, kinnitab Teenuse kasutaja, et on tutvunud Lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.

KESKKONDADE JA SAITIDE KASUTAMISEGA KINNITATE, ET OLETE ARU SAANUD TINGIMUSTEST NING NÕUSTUTE TINGIMUSTEGA

VIIMATI UUENDATUD: AUGUST 2017